Upptäck Umeå

Har du inte varit i Umeå? I så fall är det hög tid att du åker dit. I staden som ofta kallas Norrlands huvudstad* finns något för alla, oavsett när på året man besöker staden.

Umeå fick sina stadsrättigheter 1588, men den stad som då låg på platsen, ungefär en halv mil längre västerut än dagens centrum, var så liten att den snart tynade bort. En ny stad planerades 1621, och enligt en karta från 143 bestod staden då av 16 kvarter. Människor hade dock bott i området under lång tid, och troligen var de första invånarna samer. Det samiska arvet har inte alltid vårdats av myndigheterna, men idag försöker man i Umeå att åtgärda detta.

Se och göra

Umeå nattetid, från älvenEtt exempel är den samiska veckan, som arrangeras varje år på flera platser i staden. Den sammanfaller vanligen med sportlovsveckan, och besöks vanligen av samer från hela Sápmi. Arrangör är Sakhie Umeå Sameförening, som verkar för att sprida information om samerna och deras kultur.

I Umeå finns även en av världens största samlingar av gitarrer. Samlarna bakom samlingen är bröderna Samuel och Michael Åhdén, somv alt att göra samlingen tillgänglig för allmänheten i form av ett museum, med det mycket lämpliga namnet Guitars – The Museum. Fokus ligger på gitarrer, och museet omfattar även elbasar, förstärkare och annan musikalisk rekvisita. Dessutom håller man öppna gitarrlektioner, s.k. clinics, som ofta hålls av världsstjärnor.

Umeå har också, vilket alla inte tänker på, en skärgård. Eftersom den är mindre känd är den också mindre exploaterad än Stockholms eller Göteborgs skärgård.

Umeå var länge en stad som framför allt besöktes av andra svenskar, som var på genomresa. Kanske kommer man att locka ännu fler turister av denna typ, från norra Sverige, nu när Ikea har öppnat på orten. Men kommunen satsar även stort på mer långväga turister. Kommunen var europeisk kulturhuvudstad 2014, tillsammans med Riga i Lettland.

*Även om Sundsvall numera har den benämningen, som registrerat varumärke.